Talarpresentation LTG-43: Magnus C Ohlsson

Dr. Magnus C Ohlsson har arbetat med olika aspekter av programvaruutveckling de senaste 20 åren men primärt fokuserat på kvalitetssäkring och hur man får ut mesta möjliga av sina insatser.

Analysing non-functional and social aspects to improve quality

De stora kvalitetsproblemen finns inte alltid där man förväntar sig att finna dem och deras natur kan te sig annorlunda än förväntat. Istället för att titta på hur koden ser ut och istället fokusera på hur den har utvecklats kan man hitta svaren på kvalitetsfrågorna och identifiera förbättringsområdena.

Talarpresentation LTG-44: Daniel Granat

Daniel Granat är en coach på Softhouse som fann kraften i Agile när han stångades i traditionella projekt som inte fick leverera. Jobbar idag primärt med Scaling- och Innovationsramverk. Alltid med människor i fokus – alltid med passion som uttalat drivmedel i allt han gör.

Pixel perfect prototypes – och att bli kär i ett korthus

Få saker är så roligt som att samla ett starkt team, forma en studio, sätta målet högt och bara köra för allt vad det håller – The sky is the limit! – men vad händer när prototypen blir vackrare och vackrare men produkten uteblir? En resa, en prototyp, och ett syfte?

Talarpresentation LTG-44: Claes Källqvist

Claes Källqvist har jobbat med UX och användbarhet i mer än 15 år. Han har bred erfarenhet från flera olika branscher. Nu jobbar han på Axiell som är en av världens största leverantörer av lösningar för bibliotek, skolor och museer.

Claes brinner för frågor kring användarnära design och prototyping och har på företaget varit drivande i förändringen mot en agil utvecklingsprocess som sätter användarna i fokus redan från början.

Användarfeedback hela vägen

Genom att sätta användarna i fokus och verkligen ta till vara deras feedback skapar du en bra grund för ett lyckat projekt. Feedback från användare kan med fördel utnyttjas hela vägen, från de inledande förstudierna till utvecklingssprintarna.

Claes Källqvist ger exempel på hur man kan använda feedback från användare i projekt där systemen som utvecklas är stora och komplexa och där användarna använder dem i sitt dagliga yrkesliv.

Talarpresentation LTG-44: Erik Starck

Erik Starck helps organisations build products that make their customers and employees happy. Together with co-founder Peter Berggren he runs the company Lean Forward AB on a quest to create organisations that are constantly learning and can transform that learning into value in pursuit of a purpose. In other words: build darn good products that makes the world better. They do this as consultants while building a tool that supports meaningful learning: 10x Tool.

Lean Forward

A prototype should be made to test an unvalidated assumption. In other words, it can be seen as a question in search of an answer. Questions such as ”can we build it?”, ”should we build it?”, ”what is the reaction of people when we’ve built it?” and even ”do we want to build it?”. In order to make that question as meaningful and clear as possible it’s important to understand what answer you are actually looking for. This talk gives some helpful tools for sharpening the question you want the prototype to help you answer and thus making it as valuable as possible.

Talarpresentation LTG-43: Niclas Nilsson

Niclas Nilsson är en spelande tränare med en stor passion för yrket. Han började arbeta som utvecklare 1992 och har genom åren gradvis insett hur stor påverkan val av språk, arbetssätt och verktyg har på utvecklingen. Den insikten är en stor anledning till att ständigt leta sätt att bli effektivare, och förkärleken till exempelvis parprogrammering och all sorts automation.

Nyckeln till snabbhet – blixtversionen

Har ni ett komplext system? Är det svårt för ditt team att releasa ofta? Krävs det några veckors system test innan en release? Ni är inte ensamma, trots att agila metoder har använts länge nu. Problemet är att de flesta team saknar en specifik nyckel till att köra fort utan att krascha – fullskaliga, automatiserade acceptanstester. Låt oss utforska varför automatiserade acceptanstester är helt avgörande för att kunna köra riktigt fort, hur man behöver tänka för att få till dem, vilken slags säkerhet de ger och hur ditt team kommer igång.

Talarpresentation LTG-43: Martin Berg

Martin Berg is an agile coach with a passion for quality.

Changing the mind of a tester

A story of the journey where we have set out to transform a team of Testers to a team of Quality Coaches. Challenges and obstacles faced along the way and what challenges we are facing at the moment.

Talarpresentation LTG-43: Daniel Karlsson

Daniel Karlsson arbetar på Collector Bank i rollen som QA Lead med fokus på att utmana och inspirera till att förändra sättet Collector Bank ser på och arbetar med kvalitet.

Kvalitet är något vi skapar tillsammans!

Kvalitet är något som vi skapar och säkerställer TILLSAMMANS genom hela utvecklingsprocessen utifrån de kvalitetsegenskaper som är viktiga för just den produkt som vi arbetar med. Daniel kommer att tala om hur man i ett agilt team behöver ta ett större gemensamt ansvar kring kvalitetsarbetet och hur testarens roll påverkas av denna förändring.

Talarpresentation LTG-43: Per Klingnäs

Per Klingnäs jobbar som konsult inom test på Inceptive i Göteborg. Han har arbetat med test och testledning de senaste 11 åren och brinner fortfarande för variationsrikedomen och den kreativa utmaningen det innebär att ena stunden diskutera testplanering, högnivåkrav eller grafisk design till att i nästa stund gräva i databaser eller automatisera API-tester.

Testautomatisering? Vad tror du att du sysslar med?

Idag är vi alla mer eller mindre överens om att en av hörnstenarna för att lyckas leverera mjukvara med korta ledtider i en agil miljö är att till stor del förlita oss på automatiserade tester. Men sen då? Det räcker knappast att ett test är automatiskt för att det ska vara ett bra test. Det är dags att lyfta blicken och se förbi frågan om automatiserandets vara eller icke vara och istället börja fundera på, och fatta välgrundade beslut kring, vad vi har för mål med vår automatisering. Hur väljer vi vilka systemavgränsningar vi gör och vilka syften kan olika typer av automatiserade tester fylla?

Talarpresentation LTG-44: Christian Falck

Christian Falck är en civilingenjör som fick smak för agil utveckling under två år i ett projekt som mycket väl kunde använts som mall för hur projekt bör styras: Ett samspelt utvecklingsteam som spelade med öppna kort, en engagerad produktägare samt att varje sprint resulterade i en leverans av en användbar produkt. Ett tag senare var han ansvarig för utvecklingen av Handelsbankens mobiltjänst, med utmaningen att arbeta i en IT-organisation på över 1000 personer, i ett företag med gamla traditioner. I dag sitter han som projektledare inom bankvärlden i Danmark och försöker kombinera det bästa från den svenska och den danska arbetskulturen.

Customer input as a part of your DNA

MobileLife is the innovation lab of Danske bank. The employees are 50% from bank background and 50% from startups or similar: ”A start-up with 150 years of banking experience”. MobileLife started with one product, a home search webpage where you’re presented only the houses you can afford. After 6 months, the page was about to be released when someone presented it for some ”ordinary people”. They didn’t get it at all and, the release was stopped and the whole product was re-made from scratch. Another 6 months later, a new version was released. The difference this time, was that users was an integrated part of the development, resulting in a product that was relevant since day 1.

With that lesson learned, we never do anything without having users close at hand. Since this also means all our ideas are available for our competitors, we’re pushed to make great products that can withstand competition.

Talarpresentation LTG-44: Albert Rigo & Christian Pendleton

Albert Rigo loves to automate and streamline delivery pipelines. With a background with development, configuration management, leading teams and agile practices, he has spent the last couple of years to empower development teams, one at a time, with continuous delivery.

Christian Pendleton has long experience in working with configuration management and agile methods. He is an appreciated teacher and is driven by a wish to enhance the flow through development organizations to boost their productivity.

Faster feedback loops – Empowering teams in practice

Faster feedback through an automated continuous delivery flow gives developers the information and knowledge they need to take responsibility for their work. We will show examples of how you can start to empower your teams with the help of continuous delivery.