Vill du dela erfarenheter och diskutera Lean- och Agile med likasinnade?

Om Lean Tribe

Lean Tribe är en svensk sammanslutning av entusiaster för agil- och lean mjukvaruutveckling. Vi arrangerar  sammankomster (Lean Tribe Gatherings) som handlar om Lean- och Agile, och sprider information via denna webbplats.

Lean Tribe Gatherings

Vår huvudaktivitet är så kallade gatherings, som är halv- eller heldagsevent där vi lyssnar på inspirerande tal, som sedan följs av Open Space diskussioner. Samlingarna präglas av kreativitet och öppenhet. Alla samlingar har ett maxtak för anmälningar för att kunna få till ett bra samtalsklimat, så var gärna snabb med att anmäla dig om du vill vara säker på att få en plats!

Talare vid Lean Tribe Event

Våra events inleds i allmänhet med inspirerande tal om nya idéer eller erfarenheter med Lean- och Agile. Därför är vi ständigt på jakt efter nya talare. Tror du att du skulle kunna bidra till något av våra event, eller känner du till någon som du tror kunde hålla en inpirerande presentation?

Kontakta oss här.

Senaste nytt

LeanTribe – created by Softhouse

Kommande Gatherings