Inlägg

Talarpresenation LTG-46: Jerker Bäcklin

Jerker Bäcklin har under flera år jobbat med Ericssons Mobile Financial Service offerering och haft fokus på produktutvecklings i roller som bla Strategisk Produktledare, till att på senare år driva hela M-Commerce inklusive operations, vilket har gett en full E2E erfarenhet och nya insikter.

Våga ta ansvar

Ericsson och M-Commerce har historiskt, enligt klassisk modell, producerat flexibla avancerade produkter med tillhörande dokumentation vilket ibland lett till utmaningar och arbetsamma kundimplementations projekt.
I detta blixttal ger Jerker en beskrivning Ericsson M-Commerce resa ifrån globalt distribuerad silo organisation, till en mer centraliserad ”devops” liknande org, med kompetens och engagemang och E2E ansvar i fokus. Förhoppningen är att detta leder till kortare feedbackloopar, bättre produkt, bättre kvalitet, nöjdare kunder och ännu mer engagerande och ansvarstagande medarbetare, sist men inte minst ökad lönsamhet

Talarpresentation LTG-46: Fredrik Andrén och Sebastian Sjöberg

Fredrik och Sebastian driver 10X Labs, en Tankesmedja med fokus på tillämpning, i Karlskrona. 10X Labs har jobbat med exempelvis Blekingetrafiken, Karskrona Kommun, Boverket, Hyper Island, Roxtec och Ericsson med att bistå dem att förhålla sig till exponentiellt teknologi och att förstå hur du agerar för att vara kontinuerligt relevant.

Hur du säljer radikal förändring med exempel från lokalt agerande i global leverans

Hur har vi gjort för att visa för partners hur det vi talar om inte bara är visioner och något du kan drömma om utan snarare något du kan, och bör, agera på redan idag. Hur tar vi oss förbi hinder så som teknikångest och känslan av att allt förändras så snabbt och att det kan upplevas svårt att se vilken plats du och ditt jobb har i framtiden.

Talarpresentation LTG-46: Erik Nilsson

Erik Nilsson har under de senaste 5 åren jobbat på Försäkringskassan med utveckling av Försäkringskassans webb, som 2016 blev utsedd till Sveriges bästa sajt av Internet world. Grundförutsättningen har hela tiden varit starka agila värderingar och teams förmåga att själva bestämma och utveckla sitt arbetssätt.

Våga släpp taget!

Försäkringskassan i Karlskrona har under många år drivit sin utveckling med agila principer. I detta blixttal så ger Erik sin bild av hur viktigt det är att som ledare våga släppa taget och låta organisationen utvecklas. Vi får en bild av hur det agila ledarskapet har utvecklats och förändrats under de senaste 5 åren på Försäkringskassan och vad planen är framåt. Förhoppningen är att detta leder till en produktiv och innovativ arbetsplats med nöjda medarbetare.

Talarpresentation LTG-46: Lars Kruuse

Lars Kruuse är projektledaren som såg det stora värdet i Lean och Agile och som numera är agil coach, SPC4 och scrum master. Lars har under ett stort antal år arbetat med förändring och agil transformation.

Doing Agile or Being Agile

Doing Agile och Being Agile: En presentation om två framgångsrika och traditionella företag som tog beslutet att jobba agilt, vilken strategi de valde att använda och vilka lärdomar som kan dras av deras resa.