Talarpresentation LTG-43: Niclas Nilsson

Niclas Nilsson är en spelande tränare med en stor passion för yrket. Han började arbeta som utvecklare 1992 och har genom åren gradvis insett hur stor påverkan val av språk, arbetssätt och verktyg har på utvecklingen. Den insikten är en stor anledning till att ständigt leta sätt att bli effektivare, och förkärleken till exempelvis parprogrammering och all sorts automation.

Nyckeln till snabbhet – blixtversionen

Har ni ett komplext system? Är det svårt för ditt team att releasa ofta? Krävs det några veckors system test innan en release? Ni är inte ensamma, trots att agila metoder har använts länge nu. Problemet är att de flesta team saknar en specifik nyckel till att köra fort utan att krascha – fullskaliga, automatiserade acceptanstester. Låt oss utforska varför automatiserade acceptanstester är helt avgörande för att kunna köra riktigt fort, hur man behöver tänka för att få till dem, vilken slags säkerhet de ger och hur ditt team kommer igång.

Talarpresentation LTG-43: Martin Berg

Martin Berg is an agile coach with a passion for quality.

Changing the mind of a tester

A story of the journey where we have set out to transform a team of Testers to a team of Quality Coaches. Challenges and obstacles faced along the way and what challenges we are facing at the moment.

Talarpresentation LTG-43: Daniel Karlsson

Daniel Karlsson arbetar på Collector Bank i rollen som QA Lead med fokus på att utmana och inspirera till att förändra sättet Collector Bank ser på och arbetar med kvalitet.

Kvalitet är något vi skapar tillsammans!

Kvalitet är något som vi skapar och säkerställer TILLSAMMANS genom hela utvecklingsprocessen utifrån de kvalitetsegenskaper som är viktiga för just den produkt som vi arbetar med. Daniel kommer att tala om hur man i ett agilt team behöver ta ett större gemensamt ansvar kring kvalitetsarbetet och hur testarens roll påverkas av denna förändring.

Talarpresentation LTG-43: Per Klingnäs

Per Klingnäs jobbar som konsult inom test på Inceptive i Göteborg. Han har arbetat med test och testledning de senaste 11 åren och brinner fortfarande för variationsrikedomen och den kreativa utmaningen det innebär att ena stunden diskutera testplanering, högnivåkrav eller grafisk design till att i nästa stund gräva i databaser eller automatisera API-tester.

Testautomatisering? Vad tror du att du sysslar med?

Idag är vi alla mer eller mindre överens om att en av hörnstenarna för att lyckas leverera mjukvara med korta ledtider i en agil miljö är att till stor del förlita oss på automatiserade tester. Men sen då? Det räcker knappast att ett test är automatiskt för att det ska vara ett bra test. Det är dags att lyfta blicken och se förbi frågan om automatiserandets vara eller icke vara och istället börja fundera på, och fatta välgrundade beslut kring, vad vi har för mål med vår automatisering. Hur väljer vi vilka systemavgränsningar vi gör och vilka syften kan olika typer av automatiserade tester fylla?

Talarpresentation LTG-44: Christian Falck

Christian Falck är en civilingenjör som fick smak för agil utveckling under två år i ett projekt som mycket väl kunde använts som mall för hur projekt bör styras: Ett samspelt utvecklingsteam som spelade med öppna kort, en engagerad produktägare samt att varje sprint resulterade i en leverans av en användbar produkt. Ett tag senare var han ansvarig för utvecklingen av Handelsbankens mobiltjänst, med utmaningen att arbeta i en IT-organisation på över 1000 personer, i ett företag med gamla traditioner. I dag sitter han som projektledare inom bankvärlden i Danmark och försöker kombinera det bästa från den svenska och den danska arbetskulturen.

Customer input as a part of your DNA

MobileLife is the innovation lab of Danske bank. The employees are 50% from bank background and 50% from startups or similar: ”A start-up with 150 years of banking experience”. MobileLife started with one product, a home search webpage where you’re presented only the houses you can afford. After 6 months, the page was about to be released when someone presented it for some ”ordinary people”. They didn’t get it at all and, the release was stopped and the whole product was re-made from scratch. Another 6 months later, a new version was released. The difference this time, was that users was an integrated part of the development, resulting in a product that was relevant since day 1.

With that lesson learned, we never do anything without having users close at hand. Since this also means all our ideas are available for our competitors, we’re pushed to make great products that can withstand competition.

Talarpresentation LTG-44: Albert Rigo & Christian Pendleton

Albert Rigo loves to automate and streamline delivery pipelines. With a background with development, configuration management, leading teams and agile practices, he has spent the last couple of years to empower development teams, one at a time, with continuous delivery.

Christian Pendleton has long experience in working with configuration management and agile methods. He is an appreciated teacher and is driven by a wish to enhance the flow through development organizations to boost their productivity.

Faster feedback loops – Empowering teams in practice

Faster feedback through an automated continuous delivery flow gives developers the information and knowledge they need to take responsibility for their work. We will show examples of how you can start to empower your teams with the help of continuous delivery.

Talarpresentation LTG-44: Kristina Hedin & Hampus Pettersson

Hampus och Kristina är mastersstudenter på Lunds Tekniska Högskola som under våren har utfört sitt examensarbete i samarbete med Sony Mobile Communications i Lund. De läser elektroteknik med de olika inriktningarna “produktion, logistik och affärer” och “programvara”. Examensarbetet har fokuserat på produkt- och processutveckling, och närmare bestämt hur man fokuserar på marknadsadoption i ett tidigt skede av innovationsarbetet och vad som krävs för att marknaden ska ta emot en produkt.

Hur vet du om din affärsidé kan accepteras av marknaden?

Att ta en affärsidé till marknaden är komplicerat. Hur vet man om den tänkta kunden kommer ta till sig och använda det man säljer? Kristina och Hampus har tillsammans med representanter från Sony iterativt tagit fram ett verktyg för att undersöka affärsidéer med fokus på marknadens adoption. Verktyget är en canvas som kan användas som ett hjälpmedel för att upptäcka eventuella risker och möjligheter gällande marknadens mottagande och användande av lösningen. Presentationen kommer handla om just adoptionscanvasen och hur den kom till.

Talare LTG-42: Samuel Alexandersson

Samuel Alexandersson var en hygglig pingistalang som numera analyserar trender inom automation med fokus på mobila robotar. Han ansvarar för hur Kollmorgen tar produkter och tjänster till marknaden.

Mobila robotar i e-handel

Den exponentiella utvecklingen inom e-handeln drivs av kunder som ställer nya krav på leverantörer. Många av dessa bolag växer så att det knakar men har ännu inte lyckats bli lönsamma. För att bli lönsamma måste de automatisera och tiden är knapp. Denna presentation beskriver hur Kollmorgen har gått tillväga för att accelera dessa bolags automation i en digital värld där förutsättningarna ständigt förändras.

Talare LTG-42: Shahram Pourmakhdomi

Shahram Pourmakhdomi jobbar som konsultchef, affärsutvecklare och konsult inom strategisk IT- och verksamhetsutveckling på Softhouse. Han drivs av att hjälpa såväl människor som organisationer till att utvecklas i enlighet med sin vision och i linje med de förändringar som sker i deras omgivning.

Digitalisering på gott och Ont

Det finns ingen tvekan om att digitaliseringen påverkar våra liv, både privat och i arbetet, på många plan och för det mesta på ett positivt sätt. Den utveckling som är till följd av den digitala transformationen innebär omfattande förändringar i vårt sätt att kommunicera, arbeta, förflytta oss osv. och tvingar oss till att leva ”smartare”.

Men, vad är baksidan av en digitalisering? Kommer våra barns och vår trygghet och personliga integritet att påverkas av alla de smarta tjänster som finns tillgängliga? Hur sårbara är vi som medborgare och/eller medarbetare när vi genom uppkopplade saker ständigt är exponerade? Vems ansvar är det att belysa och diskutera farorna med den digitala transformationen som hela samhället genomgår?

Detta är exempel på några frågor som Shahram kommer att väcka i detta blixttal.

 

Talare LTG-42: Mattias Allring

Mattias Allring är strategikonsult med affärsmodell och digital transformation som fokus, samt ansvarar som konsultchef övergripande för utvecklingen av Cybercoms rådgivningstjänster i Göteborg.

När visionen fastnar i lådan: tillgångarna som blir hinder

De flesta bolag som står inför digital transformation söker sina möjligheter genom att extrapolera sina etablerade erbjudanden och strukturer. Det är en allvarlig sårbarhet mot nyetableringar som varken är begränsade i hur de förpackar sina erbjudanden, eller vilka tillgångar de använder för att förverkliga dem. Det paradoxala är att de tillgångar som tidigare varit bolags skydd mot nyetableringar på så sätt ofta blir den börda som vingklipper visionen för den digitala transformationen och skapar utrymme för nya spelare. För att maximera sina möjligheter i sin digitala transformation behöver etablerade bolag dels flytta fokus från produktutveckling till kundutveckling och dels vidga visionens möjliggörande resurser till att inkludera tillgångarna i ekosystemet, möjliga partners eller outnyttjade resurser. Vinnarna i digital transform ation är de som hittar de lönsammaste sätten att förbättra världen med hjälp av världen.