Speaker Presentation LTG-45: Thomas Lönnegren

Thomas Lönnegren has a decade of experience in the discipline of decision theory and prioritization.
It is a very exciting area and the challenges are similar, regardless if it is about requirements in a backlog, projects in an IT-organization or marketing activities in the marketing organization. Since there are many stakeholders with different objectives, it is often a difficult task to find a common ground to define what is important.

One of the topics for this day is how to manage the ever-growing backlog. Thomas will provide you with some tools and techniques to manage this challenge and also how to collaborate with the different stakeholders to reach a common conclusion.
At the end of the day, it is critical for an extended team to share the same view of what is important and what is just noise.
We will also talk about the Pareto principle, how to identify the vital few from the trivial many.

Speaker Presentation LTG-45: Leo Nilsson

Leo joined iZettle in 2013 as part of the Expansion Team. At that point in time iZettle was roughly 70 people, all about face-to-face card payments for small businesses and the focus was launching the service to new markets. Leo later transitioned into and took part in building what today is the iZettle Product Management function. Today iZettle is a 500+ employee company, live in 12 markets, in a state of rapid growth and has a significantly expanded product portfolio. Since one year Leo holds the position as Chief Product Officer. Prior to iZettle Leo worked in the Financial Services industry.

Customer Context – what a B2B-product like iZettle can highlight about the many layers of customer problems.

Understanding the problems of your customer rarely stops at collecting, analysing and listening to direct feedback about your Product. While this input is of course core – another key element is to gain a deeper understanding of the context within which your customer live her life. Working with iZettle which is a B2B-product quite clearly highlights this problem since a successful Product Manager not only needs to understand the direct customer (the small business-owner) but also the customer of the customer. To solve the biggest issues of an iZettle-customer you need to take a clear view on consumer behaviour – so the full context becomes significantly larger. This is a pretty big task and we are not saying that we are nailing it – but we do try.

Speaker Presentation LTG-45: Jeanette Jealmo and Peter Horvath

Jeanette och Peter har mellan sig 28 års erfarenhet av agilt arbete på stora och små bolag. Duon kommer med erfarenhet av agila transformationer inom läkemedel-, bank-, försäkring- och datorspels-branschen. De är vana föreläsare och utbildare inom bl. a. ledarskap och Scrum. För närvarande Jobbar Jeanette på Swedbank som agil coach och Peter på FEO media som senior producer.

Duons spännande dynamik kommer från helhetsbilden av både traditionella storföretag och snabbrörliga modena bolag och alla nyanser som ryms däremellan.

Den ekonomiska vinkeln

En av de viktigaste förväntade vinsterna med att använda ett agilt arbetssätt är korta ledtider, vilket leder till snabbare return of investment och bättre likviditet. Kostnader och ekonomi är den viktigaste faktorn för stora som små bolag och det är dessutom det starkaste språk som företagsledare lyssnar till, och både Lean Startup och SAFe (“Take the economic view.”) har lyft fram vikten av att koppla ihop agilitet och ekonomisk hållbarhet. Peter och Jeanette kommer dela sin erfarenhet av hur product managers kan förbättra sin position på marknaden och öka kassaflödet genom att applicera en agil approach till produktledning.

Talare LTG-43: Johan Normén

Johan Normén jobbar som konsult på Softhouse och är även aktiv som bloggare och talare. Han har varit med och startat Sveriges största .Net user grupp SweNug och rankades av IDG som en av Sveriges bästa utvecklare 2016.

Snabba leveranser kräver också nya tidens testare

Konkurrensen är hög, därför måste leveranserna bli snabbare, innehålla bättre kvalité med högsta fokus på kund och användare. Vi har inte längre tid med roller som jobbar i egna steg eller silosar. Utvecklarna och organisationen måste ta större ansvar kring sitt hantverk.

Talarpresentation LTG-43: Emily Bache

Emily Bache is an experienced software developer with a focus on the engineering practices which make agile methods work. Currently a consultant with Praqma, she helps teams to adopt Continuous Delivery practices and improve their automated testing. Emily is the author of The Coding Dojo Handbook: a practical guide to creating a space where good programmers can become great programmers, and loves to coach and teach developers.

Unit testing: helping the business to win

Sometimes it’s the smallest things that can make the biggest difference. One line of code or even just one missing character can cause immense embarrassment for a company. We all have an interest in helping the business to win. I’d like to talk about how unit testing could be a part of that, and what else could be important.

Talarpresentation LTG-43: Thomas Arts

Thomas Arts, co-founder and CTO of Quviq, has a background as researcher in academia. As a professor at Chalmers, he joined up with prof. John Hughes to found Quviq. Quviq is innovating in the area of software testing; in particular automatic generation of test cases. Among other successes, this technique is heavily used within the telecom and automotive industry, for example for testing 5G base stations and AUTOSAR standard software.

Automatic test case generation

Software development projects easily put 50% of the budget in software testing as a way to guarantee some quality of the final product.

The last decennia a lot of innovation in forms of languages, modelling tools, and agile processes have made software development more cost effective. But software testing has in most companies not changed since the 1970-ies. With the increasing complexity of software products, testing need to innovate if reasonable quality is to be guaranteed. Manually crafting test cases is insufficient.

The solution is to generate test cases automatically from a specification. This, however, requires a change in the view on testing. No longer should one search for a few examples that demonstrate the system to work, one should specify how the software should behave under all circumstances. This is quite challenging in the beginning, but rewarding when mastered. In a large project for the local automotive industry, we showed a factor of 10 more efficiency in detecting faults. This means more work to fix those issues up-front, but the end result is more customer satisfaction through higher quality.

Talarpresentation LTG-43: Per Sundvall

Per Sundvall har arbetat med testfrågor i ett flertal olika roller de senaste 20+ åren.

Test Driven Development – TDD

Fear stops new team members from changing things because they don’t understand the system, and it stops experienced people changing things because they understand it all too well. TDD addresses this problem in a structured way.

Talarpresentation LTG-43: Magnus C Ohlsson

Dr. Magnus C Ohlsson har arbetat med olika aspekter av programvaruutveckling de senaste 20 åren men primärt fokuserat på kvalitetssäkring och hur man får ut mesta möjliga av sina insatser.

Analysing non-functional and social aspects to improve quality

De stora kvalitetsproblemen finns inte alltid där man förväntar sig att finna dem och deras natur kan te sig annorlunda än förväntat. Istället för att titta på hur koden ser ut och istället fokusera på hur den har utvecklats kan man hitta svaren på kvalitetsfrågorna och identifiera förbättringsområdena.

Talarpresentation LTG-44: Daniel Granat

Daniel Granat är en coach på Softhouse som fann kraften i Agile när han stångades i traditionella projekt som inte fick leverera. Jobbar idag primärt med Scaling- och Innovationsramverk. Alltid med människor i fokus – alltid med passion som uttalat drivmedel i allt han gör.

Pixel perfect prototypes – och att bli kär i ett korthus

Få saker är så roligt som att samla ett starkt team, forma en studio, sätta målet högt och bara köra för allt vad det håller – The sky is the limit! – men vad händer när prototypen blir vackrare och vackrare men produkten uteblir? En resa, en prototyp, och ett syfte?

Talarpresentation LTG-44: Claes Källqvist

Claes Källqvist har jobbat med UX och användbarhet i mer än 15 år. Han har bred erfarenhet från flera olika branscher. Nu jobbar han på Axiell som är en av världens största leverantörer av lösningar för bibliotek, skolor och museer.

Claes brinner för frågor kring användarnära design och prototyping och har på företaget varit drivande i förändringen mot en agil utvecklingsprocess som sätter användarna i fokus redan från början.

Användarfeedback hela vägen

Genom att sätta användarna i fokus och verkligen ta till vara deras feedback skapar du en bra grund för ett lyckat projekt. Feedback från användare kan med fördel utnyttjas hela vägen, från de inledande förstudierna till utvecklingssprintarna.

Claes Källqvist ger exempel på hur man kan använda feedback från användare i projekt där systemen som utvecklas är stora och komplexa och där användarna använder dem i sitt dagliga yrkesliv.