Talare LTG-43: Johan Normén

Johan Normén jobbar som konsult på Softhouse och är även aktiv som bloggare och talare. Han har varit med och startat Sveriges största .Net user grupp SweNug och rankades av IDG som en av Sveriges bästa utvecklare 2016.

Snabba leveranser kräver också nya tidens testare

Konkurrensen är hög, därför måste leveranserna bli snabbare, innehålla bättre kvalité med högsta fokus på kund och användare. Vi har inte längre tid med roller som jobbar i egna steg eller silosar. Utvecklarna och organisationen måste ta större ansvar kring sitt hantverk.

Talarpresentation LTG-43: Emily Bache

Emily Bache is an experienced software developer with a focus on the engineering practices which make agile methods work. Currently a consultant with Praqma, she helps teams to adopt Continuous Delivery practices and improve their automated testing. Emily is the author of The Coding Dojo Handbook: a practical guide to creating a space where good programmers can become great programmers, and loves to coach and teach developers.

Unit testing: helping the business to win

Sometimes it’s the smallest things that can make the biggest difference. One line of code or even just one missing character can cause immense embarrassment for a company. We all have an interest in helping the business to win. I’d like to talk about how unit testing could be a part of that, and what else could be important.

Talarpresentation LTG-43: Thomas Arts

Thomas Arts, co-founder and CTO of Quviq, has a background as researcher in academia. As a professor at Chalmers, he joined up with prof. John Hughes to found Quviq. Quviq is innovating in the area of software testing; in particular automatic generation of test cases. Among other successes, this technique is heavily used within the telecom and automotive industry, for example for testing 5G base stations and AUTOSAR standard software.

Automatic test case generation

Software development projects easily put 50% of the budget in software testing as a way to guarantee some quality of the final product.

The last decennia a lot of innovation in forms of languages, modelling tools, and agile processes have made software development more cost effective. But software testing has in most companies not changed since the 1970-ies. With the increasing complexity of software products, testing need to innovate if reasonable quality is to be guaranteed. Manually crafting test cases is insufficient.

The solution is to generate test cases automatically from a specification. This, however, requires a change in the view on testing. No longer should one search for a few examples that demonstrate the system to work, one should specify how the software should behave under all circumstances. This is quite challenging in the beginning, but rewarding when mastered. In a large project for the local automotive industry, we showed a factor of 10 more efficiency in detecting faults. This means more work to fix those issues up-front, but the end result is more customer satisfaction through higher quality.

Talarpresentation LTG-43: Per Sundvall

Per Sundvall har arbetat med testfrågor i ett flertal olika roller de senaste 20+ åren.

Test Driven Development – TDD

Fear stops new team members from changing things because they don’t understand the system, and it stops experienced people changing things because they understand it all too well. TDD addresses this problem in a structured way.

Talarpresentation LTG-43: Magnus C Ohlsson

Dr. Magnus C Ohlsson har arbetat med olika aspekter av programvaruutveckling de senaste 20 åren men primärt fokuserat på kvalitetssäkring och hur man får ut mesta möjliga av sina insatser.

Analysing non-functional and social aspects to improve quality

De stora kvalitetsproblemen finns inte alltid där man förväntar sig att finna dem och deras natur kan te sig annorlunda än förväntat. Istället för att titta på hur koden ser ut och istället fokusera på hur den har utvecklats kan man hitta svaren på kvalitetsfrågorna och identifiera förbättringsområdena.

Talarpresentation LTG-44: Daniel Granat

Daniel Granat är en coach på Softhouse som fann kraften i Agile när han stångades i traditionella projekt som inte fick leverera. Jobbar idag primärt med Scaling- och Innovationsramverk. Alltid med människor i fokus – alltid med passion som uttalat drivmedel i allt han gör.

Pixel perfect prototypes – och att bli kär i ett korthus

Få saker är så roligt som att samla ett starkt team, forma en studio, sätta målet högt och bara köra för allt vad det håller – The sky is the limit! – men vad händer när prototypen blir vackrare och vackrare men produkten uteblir? En resa, en prototyp, och ett syfte?

Talarpresentation LTG-44: Claes Källqvist

Claes Källqvist har jobbat med UX och användbarhet i mer än 15 år. Han har bred erfarenhet från flera olika branscher. Nu jobbar han på Axiell som är en av världens största leverantörer av lösningar för bibliotek, skolor och museer.

Claes brinner för frågor kring användarnära design och prototyping och har på företaget varit drivande i förändringen mot en agil utvecklingsprocess som sätter användarna i fokus redan från början.

Användarfeedback hela vägen

Genom att sätta användarna i fokus och verkligen ta till vara deras feedback skapar du en bra grund för ett lyckat projekt. Feedback från användare kan med fördel utnyttjas hela vägen, från de inledande förstudierna till utvecklingssprintarna.

Claes Källqvist ger exempel på hur man kan använda feedback från användare i projekt där systemen som utvecklas är stora och komplexa och där användarna använder dem i sitt dagliga yrkesliv.

Talarpresentation LTG-44: Erik Starck

Erik Starck helps organisations build products that make their customers and employees happy. Together with co-founder Peter Berggren he runs the company Lean Forward AB on a quest to create organisations that are constantly learning and can transform that learning into value in pursuit of a purpose. In other words: build darn good products that makes the world better. They do this as consultants while building a tool that supports meaningful learning: 10x Tool.

Lean Forward

A prototype should be made to test an unvalidated assumption. In other words, it can be seen as a question in search of an answer. Questions such as ”can we build it?”, ”should we build it?”, ”what is the reaction of people when we’ve built it?” and even ”do we want to build it?”. In order to make that question as meaningful and clear as possible it’s important to understand what answer you are actually looking for. This talk gives some helpful tools for sharpening the question you want the prototype to help you answer and thus making it as valuable as possible.

Talarpresentation LTG-43: Niclas Nilsson

Niclas Nilsson är en spelande tränare med en stor passion för yrket. Han började arbeta som utvecklare 1992 och har genom åren gradvis insett hur stor påverkan val av språk, arbetssätt och verktyg har på utvecklingen. Den insikten är en stor anledning till att ständigt leta sätt att bli effektivare, och förkärleken till exempelvis parprogrammering och all sorts automation.

Nyckeln till snabbhet – blixtversionen

Har ni ett komplext system? Är det svårt för ditt team att releasa ofta? Krävs det några veckors system test innan en release? Ni är inte ensamma, trots att agila metoder har använts länge nu. Problemet är att de flesta team saknar en specifik nyckel till att köra fort utan att krascha – fullskaliga, automatiserade acceptanstester. Låt oss utforska varför automatiserade acceptanstester är helt avgörande för att kunna köra riktigt fort, hur man behöver tänka för att få till dem, vilken slags säkerhet de ger och hur ditt team kommer igång.

Talarpresentation LTG-43: Martin Berg

Martin Berg is an agile coach with a passion for quality.

Changing the mind of a tester

A story of the journey where we have set out to transform a team of Testers to a team of Quality Coaches. Challenges and obstacles faced along the way and what challenges we are facing at the moment.